Ανακοινώσεις
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Πρόσκληση για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του έργου BEST-U
2 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου BEST-U
3 Πρόσκληση για σύναψη Σ.Μ.Ε. για το έργο BEST-U
4 Τεχνική Σύσκεψη / Επιμόρφωση μελετητών στα πλαίσια του CLLD/LEADER
5 Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς μελετητές για συμμετοχή σε Τεχνική Σύσκεψη
6 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επαναπιστοποίηση των συστημάτων Διαχείρισης
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εκπαίδευσης - επιμόρφωσης των στελεχών της ΟΤΔ
9 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Σερρών
10 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering για εκδήλωση LEADER
11 Πρόσκληση ανάθεσης συστήματος ποιότητας ΑΝΕΣΕΡ
12 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο
13 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering
14 Προετοιμασία προκήρυξης LEADER/CLLD (Δημόσια)
15 Πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα
16 Ανακοίνωση ανάθεσης φιλοξενίας καθηγητών
17 Δελτίο τύπου - Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην SEREXPO 2017
18 Πρόσκληση ανάθεσης για την προετοιμασία υλικού για την συμμετοχή στην SerExpo
19 Πρόσκληση ανάθεσης για την διαμόρφωση περιπτέρου στην SerExpo
20 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έτους 2017