Ανακοινώσεις
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του έργου BEST-U
2 Πρόσκληση για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του έργου BEST-U
3 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου BEST-U
4 Πρόσκληση για σύναψη Σ.Μ.Ε. για το έργο BEST-U
5 Τεχνική Σύσκεψη / Επιμόρφωση μελετητών στα πλαίσια του CLLD/LEADER
6 Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς μελετητές για συμμετοχή σε Τεχνική Σύσκεψη
7 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επαναπιστοποίηση των συστημάτων Διαχείρισης
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εκπαίδευσης - επιμόρφωσης των στελεχών της ΟΤΔ
10 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Σερρών
11 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering για εκδήλωση LEADER
12 Πρόσκληση ανάθεσης συστήματος ποιότητας ΑΝΕΣΕΡ
13 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο
14 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering
15 Προετοιμασία προκήρυξης LEADER/CLLD (Δημόσια)
16 Πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα
17 Ανακοίνωση ανάθεσης φιλοξενίας καθηγητών
18 Δελτίο τύπου - Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην SEREXPO 2017
19 Πρόσκληση ανάθεσης για την προετοιμασία υλικού για την συμμετοχή στην SerExpo
20 Πρόσκληση ανάθεσης για την διαμόρφωση περιπτέρου στην SerExpo