Ανακοινώσεις
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα
2 Ανακοίνωση ανάθεσης φιλοξενίας καθηγητών
3 Δελτίο τύπου - Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην SEREXPO 2017
4 Πρόσκληση ανάθεσης για την προετοιμασία υλικού για την συμμετοχή στην SerExpo
5 Πρόσκληση ανάθεσης για την διαμόρφωση περιπτέρου στην SerExpo
6 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έτους 2017
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Σ.Μ.Ε. CLLD/LEADER)
8 Πρόσκληση ημερίδας
9 Ανακοίνωση για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020
10 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2016
11 Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων CLLD
12 Μαζί σχεδιάζουμε
13 Υποβολή φακέλου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
14 Πρόσκληση για δειγματολήπτες και ψεκαστές
15 Αποφάσεις ένταξης έργων 4ης Προκήρυξης LEADER
16 Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον Άξονα 3 του Π.Α.Α.
17 Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον Άξονα 4 του Π.Α.Α.
18 Απόφαση ένταξης έργων 5ης προκήρυξης LEADER
19 Αποτελέσματα αξιολόγησης 5ης Προκήρυξης LEADER (μετά τις ενστάσεις)
20 Αποτελέσματα αξιολόγησης 5ης Προκήρυξης LEADER