Δελτίο Τύπου, Σχεδιασμός LEADER περιόδου 2007 - 2013 (05/08/2008) Εκτύπωση E-mail
Ανακοινώσεις

Η πρωτοβουλία LEADER, μετά την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, έχει φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του άξονα 4 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

περισσότερα...