Ανακοινώσεις
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Πρόσκληση ανάθεσης για υπηρεσιών Catering
2 Προετοιμασία προκήρυξης LEADER/CLLD (Δημόσια)
3 Πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα
4 Ανακοίνωση ανάθεσης φιλοξενίας καθηγητών
5 Δελτίο τύπου - Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην SEREXPO 2017
6 Πρόσκληση ανάθεσης για την προετοιμασία υλικού για την συμμετοχή στην SerExpo
7 Πρόσκληση ανάθεσης για την διαμόρφωση περιπτέρου στην SerExpo
8 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έτους 2017
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Σ.Μ.Ε. CLLD/LEADER)
10 Πρόσκληση ημερίδας
11 Ανακοίνωση για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020
12 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2016
13 Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων CLLD
14 Μαζί σχεδιάζουμε
15 Υποβολή φακέλου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
16 Πρόσκληση για δειγματολήπτες και ψεκαστές
17 Αποφάσεις ένταξης έργων 4ης Προκήρυξης LEADER
18 Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον Άξονα 3 του Π.Α.Α.
19 Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον Άξονα 4 του Π.Α.Α.
20 Απόφαση ένταξης έργων 5ης προκήρυξης LEADER