Ανακοινώσεις
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Δράσεις για την προώθηση του τουρισμού στο Ν. Σερρών'
2 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου BEST-U
3 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του έργου BEST-U
4 Πρόσκληση για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του έργου BEST-U
5 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου BEST-U
6 Πρόσκληση για σύναψη Σ.Μ.Ε. για το έργο BEST-U
7 Τεχνική Σύσκεψη / Επιμόρφωση μελετητών στα πλαίσια του CLLD/LEADER
8 Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς μελετητές για συμμετοχή σε Τεχνική Σύσκεψη
9 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επαναπιστοποίηση των συστημάτων Διαχείρισης
11 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εκπαίδευσης - επιμόρφωσης των στελεχών της ΟΤΔ
12 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Σερρών
13 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering για εκδήλωση LEADER
14 Πρόσκληση ανάθεσης συστήματος ποιότητας ΑΝΕΣΕΡ
15 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο
16 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering
17 Προετοιμασία προκήρυξης LEADER/CLLD (Δημόσια)
18 Πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα
19 Ανακοίνωση ανάθεσης φιλοξενίας καθηγητών
20 Δελτίο τύπου - Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην SEREXPO 2017