Ανακοινώσεις
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου BEST-U
2 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του έργου BEST-U
3 Πρόσκληση για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του έργου BEST-U
4 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου BEST-U
5 Πρόσκληση για σύναψη Σ.Μ.Ε. για το έργο BEST-U
6 Τεχνική Σύσκεψη / Επιμόρφωση μελετητών στα πλαίσια του CLLD/LEADER
7 Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς μελετητές για συμμετοχή σε Τεχνική Σύσκεψη
8 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επαναπιστοποίηση των συστημάτων Διαχείρισης
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εκπαίδευσης - επιμόρφωσης των στελεχών της ΟΤΔ
11 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Σερρών
12 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering για εκδήλωση LEADER
13 Πρόσκληση ανάθεσης συστήματος ποιότητας ΑΝΕΣΕΡ
14 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο
15 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering
16 Προετοιμασία προκήρυξης LEADER/CLLD (Δημόσια)
17 Πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα
18 Ανακοίνωση ανάθεσης φιλοξενίας καθηγητών
19 Δελτίο τύπου - Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην SEREXPO 2017
20 Πρόσκληση ανάθεσης για την προετοιμασία υλικού για την συμμετοχή στην SerExpo