Ανακοινώσεις
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering για εκδήλωση LEADER
2 Πρόσκληση ανάθεσης συστήματος ποιότητας ΑΝΕΣΕΡ
3 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο
4 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering
5 Προετοιμασία προκήρυξης LEADER/CLLD (Δημόσια)
6 Πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα
7 Ανακοίνωση ανάθεσης φιλοξενίας καθηγητών
8 Δελτίο τύπου - Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην SEREXPO 2017
9 Πρόσκληση ανάθεσης για την προετοιμασία υλικού για την συμμετοχή στην SerExpo
10 Πρόσκληση ανάθεσης για την διαμόρφωση περιπτέρου στην SerExpo
11 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έτους 2017
12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Σ.Μ.Ε. CLLD/LEADER)
13 Πρόσκληση ημερίδας
14 Ανακοίνωση για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020
15 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2016
16 Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων CLLD
17 Μαζί σχεδιάζουμε
18 Υποβολή φακέλου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
19 Πρόσκληση για δειγματολήπτες και ψεκαστές
20 Αποφάσεις ένταξης έργων 4ης Προκήρυξης LEADER