Ανακοινώσεις
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Τεχνική Σύσκεψη / Επιμόρφωση μελετητών στα πλαίσια του CLLD/LEADER
2 Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς μελετητές για συμμετοχή σε Τεχνική Σύσκεψη
3 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επαναπιστοποίηση των συστημάτων Διαχείρισης
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εκπαίδευσης - επιμόρφωσης των στελεχών της ΟΤΔ
6 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Σερρών
7 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering για εκδήλωση LEADER
8 Πρόσκληση ανάθεσης συστήματος ποιότητας ΑΝΕΣΕΡ
9 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο
10 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering
11 Προετοιμασία προκήρυξης LEADER/CLLD (Δημόσια)
12 Πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα
13 Ανακοίνωση ανάθεσης φιλοξενίας καθηγητών
14 Δελτίο τύπου - Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην SEREXPO 2017
15 Πρόσκληση ανάθεσης για την προετοιμασία υλικού για την συμμετοχή στην SerExpo
16 Πρόσκληση ανάθεσης για την διαμόρφωση περιπτέρου στην SerExpo
17 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έτους 2017
18 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Σ.Μ.Ε. CLLD/LEADER)
19 Πρόσκληση ημερίδας
20 Ανακοίνωση για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020