Απόφαση ένταξης έργων LEADER (2η προκήρυξη) Εκτύπωση
Ανακοινώσεις
Απόφαση ένταξης έργων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του προγράμματος Προσέγγιση LEADER