Απόφαση μη ένταξης έργου LEADER Εκτύπωση
Ανακοινώσεις
Aπόφαση μη ένταξης έργου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του προγράμματος Προσέγγιση LEADER