Απόφαση μη ένταξης έργων LEADER (2η Προκήρυξη - 27.12.13) Εκτύπωση
Ανακοινώσεις
Απόφαση μη ένταξης έργων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του προγράμματος Προσέγγιση LEADER