Οριστικά αποτελέσματα για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου έτους 2013 Εκτύπωση
Ανακοινώσεις
Κατακυρώθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης, μετά και την εκδίκαση των ενστάσεων, όπως αυτά επικυρώθηκαν με την υπ. αριθμ. 49/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ. αριθμ. 135/2013 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER.

Με βάση  τις   ανωτέρω αποφάσεις του Δ.Σ. και της Ε.Δ.Π. LEADER, στα πλαίσια:

της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια του Άξονα 4  «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER») του Π.Α.Α. 2007-2013  & της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια του Άξονα 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν ως εξής:

Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ

  • Καλογερούδης Ιωάννης
  • Βίτσιος Γεώργιος
  • Μελίτος Κωνσταντίνος

Γεωπόνοι ΠΕ

  • Καραγκιόζης Δημήτριος
  • Ανοιξιάδης Νικόλαος
  • Τοπτσής Χρήστος

Οικονολόγος ΠΕ

  • Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος

Κοινωνικός Επιστήμονας ΠΕ

  • Τρεβλόπουλος Σαράντης