Απόφαση ένταξης επιλαχόντων έργων 3ης προκήρυξης LEADER Εκτύπωση
Ανακοινώσεις
Απόφαση ένταξης έργων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στα πλαίσια της 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER (Συμπληρωματική ένταξη έργων)