Απόφαση ένταξης έργων 5ης προκήρυξης LEADER Εκτύπωση
Ανακοινώσεις
Απόφαση ένταξης έργων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα πλαίσια της 5ης προκήρυξης του προγράμματος Προσέγγιση LEADER.