Προκηρύξεις Φορέων
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Προκηρύξεις
2 Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
3 Δημοσίευση 4 προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
4 Προδημοσίευση 4 προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
5 5η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER
6 Προδημοσίευση δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020
7 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων δημοσίων έργων στον Άξονα 3 του ΠΑΑ
8 Παράταση 4ης Προκήρυξης LEADER
9 4η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER
10 2η Πρόσκληση εγκατάστασης νέων αγροτών
11 3η Πρόσκληση Μέτρου 123Α
12 Παράταση 3ης Προκήρυξης LEADER
13 3η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER
14 2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Επενδύσεων Άξονα 3 του ΠΑΑ
15 Προκήρυξη για την ενίσχυση ΜΜΕ
16 2η Προκήρυξη Προγράμματος LEADER (30-5-2012)
17 Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων''
18 Ενημέρωση προκηρύξεων από το ΚΥΕ
19 1η Προκήρυξη LEADER (21-10-2010)
20 Προκήρυξη άξονα 3 του Π.Α.Α. (Ιδιωτικές Επενδύσεις)