Προκηρύξεις Φορέων
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
2 Δημοσίευση 4 προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
3 Προδημοσίευση 4 προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
4 5η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER
5 Προδημοσίευση δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020
6 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων δημοσίων έργων στον Άξονα 3 του ΠΑΑ
7 Παράταση 4ης Προκήρυξης LEADER
8 4η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER
9 2η Πρόσκληση εγκατάστασης νέων αγροτών
10 3η Πρόσκληση Μέτρου 123Α
11 Παράταση 3ης Προκήρυξης LEADER
12 3η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER
13 2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Επενδύσεων Άξονα 3 του ΠΑΑ
14 Προκήρυξη για την ενίσχυση ΜΜΕ
15 2η Προκήρυξη Προγράμματος LEADER (30-5-2012)
16 Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων''
17 Ενημέρωση προκηρύξεων από το ΚΥΕ
18 1η Προκήρυξη LEADER (21-10-2010)
19 Προκήρυξη άξονα 3 του Π.Α.Α. (Ιδιωτικές Επενδύσεις)
20 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών