Νέα - Ανακοινώσεις ΤΟΠΣΑ Εκτύπωση
  1. Πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Επιμελητήριο Σερρών
  2. Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων για το ΤΟΠΣΑ
  3. Πίνακες κατάταξης & επιλογής ωφελουμένων για το ΤΟΠΣΑ
  4. Ανακοίνωση παράτασης για το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ
  5. Παρακολουθήστε Live την εκδήλωση για το ΤΟΠΣΑ
  6. Ανακοίνωση συλλογής προσφορών για το τοπικό σχέδιο απασχόλησης