Πρόσκληση για δειγματολήπτες – ψεκαστές – γεωπόνους

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την εταιρεία (ως δειγματολήπτες – ψεκαστές – γεωπόνοι εφαρμοστές) στα πλαίσια της εφαρμογής επίγειου ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Νομού Σερρών για το έτος 2013 να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν δικά τους μέσα μετακίνησης (Ι.Χ., μοτοποδήλατα, κλπ) καθώς και τα σχετικά απαραίτητα μηχανήματα (γεωργικό ελκυστήρα, ψεκαστικά συστήματα, τουρμπίνα, κλπ).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει τη Τρίτη 9.4.2013 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 19.4.2013 και ώρα 14:00.
Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Βασ. Αλεξάνδρου 2 – 2ος όροφος).

Συνημμένα:

Αίτηση για δεγματολήπτες – ψεκαστές – βοηθούς ψεκαστές – γεωπόνους