Ανακοίνωση ανάθεσης της επιμέλειας – διαμόρφωσης του περιπτέρου της Ο.Τ.Δ. στην 5η SEREXPO

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες 
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

 

          Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών στα πλαίσια της διοργάνωσης της 5ης επιχειρηματικής έκθεσης SEREXPO που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες από τις 25 – 29 Σεπτεμβρίου 2019, προτίθεται να αναθέσει την επιμέλεια – διαμόρφωση του περιπτέρου για την συμμετοχή της Ο.Τ.Δ. στην 5η επιχειρηματική έκθεση SEREXPO. Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει έως το ύψος των 900,00€ πλέον Φ.Π.Α.

          Προσφορές θα γίνονται  δεκτές μέχρι της 23 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος).  Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ).

Σέρρες, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Πληροφορίες:
Ελένη Τριανταφύλλου
Συντονίστρια Προγράμματος
Τηλ. 2321064402-3