Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης για το LEADER CLLD

Η Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  σας προσκαλεί στις 6 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει στην Αίθουσα εκδηλώσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ» στον 3ο Όροφο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες, με θέμα: ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2, ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
Συνημμένα