Ανακοίνωση για την ανάθεση προμήθειας συνθετικού χλοοτάπητα

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες 
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

 

           Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών στα πλαίσια της συμμετοχής της στην 5η επιχειρηματική έκθεση SEREXPO που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες από τις 25 – 29 Σεπτεμβρίου 2019, προτίθεται να προμηθευτεί:

Συνθετικό χλοοτάπητα, πάχουςτουλάχιστον 10 mm σε χρώμα πράσινο μονόχρωμο ειδικά κατασκευασμένος ώστε να μοιάζει με φυσικό γκαζόν διαστάσεων 3 Χ 3 m, σύνολο 9 m2προϋπολογισμού 50,00 ευρώ + ΦΠΑ

           Προσφορές θα γίνονταιδεκτές μέχρι της 23 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος).Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ).

Σέρρες, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Πληροφορίες:
Ελένη Τριανταφύλλου
Συντονίστρια Προγράμματος
Τηλ. 2321064402-3