Ανακοίνωση για την ανάθεση της προμήθειας DVD

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες 
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

 

         Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών στα πλαίσια της συμμετοχής της στην 5η επιχειρηματική έκθεση SEREXPO που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες από τις 25 – 29 Σεπτεμβρίου 2019, προτίθεται να αναθέσει:

Την εγγραφή DVD με το υλικό της πρόσκλησης, με αυτοκόλλητη ετικέτα και θήκη χάρτινη για κάθε DVD. Τεμάχια 2.000. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 950,00 ευρώ + ΦΠΑ

          Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι της 23 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος).Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ).

Σέρρες, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Πληροφορίες:
Ελένη Τριανταφύλλου
Συντονίστρια Προγράμματος
Τηλ. 2321064402-3