Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την SEREXPO

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες 
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

 

         Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών– Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., στα πλαίσια της προβολής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, θα συμμετάσχει στην 5η διεθνή επιχειρηματική έκθεση “SEREXPO” που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες από τις 25 – 29 Σεπτεμβρίου 2019 στο στρατόπεδο Κολοκοτρώνη.

         Η συμμετοχή της εταιρείας, εντάσσεται στα πλαίσια της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – εμψύχωσης και πληροφόρησης του τοπικού πληθυσμού και των ενδυνάμει δικαιούχων επενδυτών του τοπικού προγράμματος LEADER στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων.

         Μπορείτε να επισκεφθείτε το περίπτερο 93 προκειμένου τα στελέχη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. να σας παρέχουν πληροφορίες για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER.

Σας περιμένουμε….

Σέρρες, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠL
Ιωάννης Μωυσιάδης