Ανακοίνωση συλλογής προσφορών για το τοπικό σχέδιο απασχόλησης

H Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. λειτουργώντας ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνεργώ στην Απασχόληση» που υλοποιεί το έργο «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών» το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα στην Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με τις υπηρεσίες που αναφέρονται κατωτέρω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Δίνεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.  
Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές υποβάλλονται εντύπως στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες Τ.Κ. 62122 μέχρι την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 και ώρα 14:00.
Περισσότερες πληροφορίες για το υπό ανάθεση έργου μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι  από τα γραφεία του ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. (αρμόδιος  τηλ. 2321064402).
Αναλυτικότερα μέσω της παρούσας θα επιλεγούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάληψη των κάτωθι υπηρεσιών:
  • Προετοιμασία – υποστήριξη δύο ημερίδων (έναρξης και λήξης) του έργου. Η υπηρεσία αφορά το γενικό συντονισμό της ημερίδας, την αποστολή προσκλήσεων, την παροχή γραμματείας υποδοχής, την οργάνωση και προετοιμασία της αίθουσας διεξαγωγής της ημερίδας, τη δημιουργία και επιμέλεια του υλικού των συμμετεχόντων κλπ.
Σημειώνεται ότι η ημερίδα έναρξης του έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 ενώ η ημερίδα λήξης εκτιμάται ότι θα γίνει προς τα τέλη Ιουνίου 2014. Το μέγιστο υποβαλλόμενο κόστος και για τις δύο ημερίδες ανέρχεται σε 1.300€.
  • Παροχή υπηρεσιών κέτερινγκ για τις δύο ημερίδες (έναρξης και λήξης) του έργου για 100 -150 συμμετέχοντες στους οποίους θα πρέπει να παρέχονται καφές ή αναψυκτικό ή χυμός με συνοδευτικά διάφορα βουτήματα (κουλουράκια ή πίτες) κατά την προσέλευση κάθε εκδήλωσης, ενώ επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει 1 άτομο τουλάχιστον που θα σερβίρει τους συμμετέχοντες.
Σημειώνεται ότι η ημερίδα έναρξης του έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 ενώ η ημερίδα λήξης εκτιμάται ότι θα γίνει προς τα τέλη Ιουνίου 2014. Το μέγιστο υποβαλλόμενο κόστος και για τις δύο ημερίδες ανέρχεται σε 1.000€

  • Δημιουργία – αναπαραγωγή προσκλήσεων και αφισών για τις δύο ημερίδες (έναρξης και λήξης) του έργου. Οι προσκλήσεις των ημερίδων θα είναι τετράχρωμες και θα αναπαραχθούν σε τουλάχιστον 500 αντίτυπα για κάθε εκδήλωση. Οι αφίσες των ημερίδων θα είναι τετράχρωμες, διαστάσεων 40 x 60 εκ και θα αναπαραχθούν σε τουλάχιστον 150 αντίτυπα για κάθε εκδήλωση.
Σημειώνεται ότι η ημερίδα έναρξης του έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 ενώ η ημερίδα λήξης εκτιμάται ότι θα γίνει προς τα τέλη Ιουνίου 2014. Το μέγιστο υποβαλλόμενο κόστος και για τις δύο ημερίδες ανέρχεται σε 1.000€
  • Φωτογράφηση – βιντεοσκόπηση των δύο ημερίδων (έναρξης και λήξης) του έργου.
Σημειώνεται ότι η ημερίδα έναρξης του έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 ενώ η ημερίδα λήξης εκτιμάται ότι θα γίνει προς τα τέλη Ιουνίου 2014. Το μέγιστο υποβαλλόμενο κόστος και για τις δύο ημερίδες ανέρχεται σε 1.000€
  • Νομικό που θα παρέχει νομική υποστήριξη στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2014, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει 15 έτη επαγγελματική εμπειρία. Το μέγιστο υποβαλλόμενο κόστος ανέρχεται σε 1.680€