Αναπαλαίωση παλαιού δημοτικού σχολείου και δημιουργία μουσείου

Μέτρο 3 : Αγροτουρισμός
Δράση 03-05 : Μικρά έργα υποδομής για τουριστική αξιοποίηση κτισμάτων και χώρων
Προϋπολογισμός : 14,17 εκ. δρχ. | Ποσοστό Επιδότησης : 60%
Ονοματεπώνυμο Επενδυτή : Δήμος Εμμ. Παπά 
| Διεύθυνση : Κοιν. Εμμ. Παπά Τ.Κ. 62048 Πεντάπολη | Τηλέφωνο επικοινωνίας : 0321-91243 74444

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: – | Ηλεκτρονικός Τόπος : – | Τοποθεσία στο χάρτη του Νόμου

Το Κέντρο προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, ένα Νομικό πρόσωπο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του κυνηγετικού συλλόγου Σερρών, ο οποίος διέθεσε και τον ανάλογο χώρο, κατασκεύασε και εξόπλισε ένα σύγχρονο, υψηλών προδιαγραφών μουσειακό χώρο, στον οποίο αναμένεται να εκτεθεί σύντομα μέρος της συλλογής Γιαταγάνα, που αφορά ένα σημαντικό αριθμό ταριχευμένων ζώων πτηνών και ερπετών.

Το μουσείο φυσικής ιστορίας, το οποίο θα είναι ένας σημαντικός πόλος έλξης τουριστών, αναμένεται να λειτουργήσει και με παράλληλη εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να προωθηθούν οι καταστατικοί σκοποί του κέντρου που σχετίζονται με τη φυσιολατρία και την προστασία του περιβάλλοντος.