Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται ή συνεργάζεται με την ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. αυτή τη στιγμή είναι 11 άτομα, τα οποία  διαθέτουν πολυετή εμπειρία στη διαχείριση, την εφαρμογή και τη διαχείριση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και την εκπόνηση μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων.

Το σύνολο των στελεχών της εταιρείας είναι υψηλής επιστημονικής εκπαίδευσης προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των προγραμμάτων και έργων που διαχειρίζεται η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.. Συγκεκριμένα στο ανθρώπινο δυναμικό της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. περιλαμβάνονται 3 στελέχη με μεταπτυχιακό, 6 στελέχη πτυχιούχοι ΑΕΙ και 2 στελέχη πτυχιούχοι ΤΕΙ, με τις ακόλουθες ειδικότητες :

2 Γεωπόνοι Msc

1 Κοινωνικός Επιστήμονας Msc

2 Γεωπόνοι ΠΕ

2 Οικονομολόγοι ΠΕ

2 Πολιτικοί μηχανικοί ΠΕ

2 Οικονομολόγοι ΤΕ