Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύναψη ΣΜΕ για το 2023 στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης κουνουπιών

Σέρρες, 15 Μαρτίου 2023

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 19/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. αναφορικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης «Επίγειο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για τα έτη 2022 – 2023 – 2024», ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα:

Πίνακας Κατάταξης