Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύναψη ΣΜΕ στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης κουνουπιών

Σέρρες, 04 Αυγούστου 2022

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 64/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. αναφορικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης «Επίγειο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για τα έτη 2022 – 2023 – 2024», ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα:

Πίνακας Κατάταξης