Επικοινωνία-Στελέχωση

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Κ.Υ.Ε. Νομού Σερρών είναι τα παρακάτω:
Διεύθυνση : Διοικητήριο – Μεραρχίας 36, Διεύθυνση Ανάπτυξης Τ.Κ. 62123, Σέρρες
Τηλέφωνα : 2321083377
Fax : 2321083377
E-mail : kye@naserron.gr

Το στελεχιακό δυναμικό απαρτίζεται από τους :
Γραμματόπουλος Αριστείδης – Συντονιστής ( grammatopoulos@naserron.gr)
Ακριτίδης Αλέξανδρος – Σύμβουλος Διατυπώσεων ( akritidis@naserron.gr)
Ανδρεάδου Παναγιώτα – Σύμβουλος Διατυπώσεων ( andreadou@naserron.gr)