Παρουσίαση Προγράμματος

Περιοχές που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ Ν. Σερρών

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει 92 Δημοτικά διαμερίσματα από 18 Δήμους καθώς και 5 Κοινότητες. Η συνολική έκταση που καλύπτουν είναι 3.169.600 στρέμματα και ο συνολικός τους πληθυσμός 95.974 κάτοικοι. Από τους οικισμούς αυτούς 27 έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί σύμφωνα με την οδηγία 75/286/ΕΟΚ και οι υπόλοιποι ως μειονεκτικοί.

Συγκεκριμένα η περιοχή παρέμβασης είναι η εξής:

Το σύνολο των Δήμων Αλιστράτης, Αμφιπόλεως, Κερκίνης, Κορμίστας, Πετριτσίου, Πρώτης, Ροδολίβους και οι Κοινότητες Αχλαδοχωρίου, Αγκίστρου, Ανω Βροντούς, Ορεινής, Προμαχώνος

Από το Δήμο Αχινού τα ΔΔ Δάφνης, Ζερβοχωρίου, Λευκοτόπου, Σιτοχωρίου και Χουμνικού

Από το Δήμο Βισαλτίας τα ΔΔ Αγ. Παρασκευής, Αμπέλων, Βέργης, Νικόκλειας, Τριανταφυλλιάς

Από το Δήμο Εμμανουήλ Παππά τα ΔΔ Αγ. Πνεύματος, Δαφνουδίου, Εμμ. Παππά, Μετάλλων, Ν. Σουλίου, Πενταπόλεως, Χρυσού

Από το Δήμο Ηράκλειας τα ΔΔ Λιθοτόπου, Λιμνοχωρίου, Χρυσοχωράφων

Από το Δήμο Ν. Ζίχνης τα ΔΔ Ν. Ζίχνης, Αγ. Χριστοφόρου, Αγριανής, Αναστασιάς, Γαζώρου, Δήμητρας, Δραβήσκου, Μαυρολόφου, Μεσοράχης, Μυρκίνου, Μυρρίνης, Σφελινού

Από το Δήμο Νιγρίτας τα ΔΔ Νιγρίτας, Θερμών, Τερπνής

Από το Δήμο Σερρών τα ΔΔ Ελαιώνος και Οινούσσας

Από το Δήμο Σιδηροκάστρου τα ΔΔ Σιδηροκάστρου, Βαμβακοφύτου, Στρυμονοχωρίου, Χαροπού

Από το Δήμο Σκοτούσης τα ΔΔ Μελενικιτσίου και Παλαιοκάστρου

Από το Δήμο Στρυμονικού τα ΔΔ Ζευγολατιού, Καλοκάστρου, Λιβαδοχωρίου, Στρυμονικού, Τριάδος, Χειμάρρου

Από το Δήμο Τραγίλου τα ΔΔ Αγ. Δημητρίου, Αηδονοχωρίου, Ευκαρπίας, Καστανοχωρίου, Μαυροθάλασσας, Τραγίλου

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Τοπικού Προγράμματος

Χρηματοδοτικά στοιχεία:

 
Συνολικό Κόστος 8.821.200,00 Ευρώ
Δημόσια Δαπάνη 6.160.000,00 Ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ – Π) 4.346.775,00 Ευρώ
Εθνική Συμμετοχή (Υπ. Γεωργίας) 1.813.225,00 Ευρώ
Ίδια Συμμετοχή 2.661.200,00 Ευρώ

Κεντρικό Θέμα Συσπείρωσης

Ως κεντρικό θέμα «συσπείρωσης» για την περιοχή παρέμβασης, γύρω από το οποίο διαρθρώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική και εξειδικεύονται οι στόχοι του τοπικού προγράμματος, αναδεικνύεται :

«Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών με σκοπό τη βελτίωση της εξωστρέφειας του τοπικού παραγωγικού συστήματος»

Στρατηγικός Στόχος

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, ο στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος για την περιοχή είναι:

  • Η αξιοποίηση και ανάπτυξη των ενδογενών αναξιοποίητων πόρων της περιοχής (τοπικά προϊόντα, φυσικό, δομημένο και πολιτιστικό περιβάλλον), με όρους ποιότητας και αειφορίας.

Για την επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου καθορίζονται και οι επιμέρους Γενικοί Στόχοι :

 
  • Ενδυνάμωση της τοπικής εταιρικής σχέσης, για την προώθηση πιλοτικών σχεδίων ανάπτυξης της περιοχής
  • Διαφοροποίηση – εμπλουτισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, με την βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, με την ενσωμάτωση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος

Η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής προβλέπει την βέλτιστη διασύνδεση των προαναφερθέντων πόρων μέσω της διοχέτευσης τοπικών προϊόντων ποιότητας στο τουριστικό κύκλωμα το οποίο θα αποτελέσει το όχημα στην προσπάθεια της βελτίωσης της αναγνωρισιμότητας και της τόνωσης της εξωστρέφειας ολόκληρου του τοπικού παραγωγικού συστήματος. Η στρατηγική του τοπικού προγράμματος απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα

Σχηματική παρουσίαση του κεντρικού θέματος συσπείρωσης

Διάρθρωση του τοπικού προγράμματος

Βασιζόμενοι στο κεντρικό θέμα συσπείρωσης και με σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω στόχων το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ Ν. Σερρών, διαρθρώθηκε ως εξής:

ΑΞΟΝΑΣ 1: «Ολοκληρωμένες και πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης».

ΜΕΤΡΟ 1.1: «Τεχνική στήριξη Φορέων Υλοποίησης».

1.1.1.1 Στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Αναπτυξιακής Εταιρίας Σερρών Α.Ε.).

1.1.2.1 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικού πληθυσμού.

1.1.3.1 Αξιολόγηση προγράμματος και επενδυτικών σχεδίων.

1.1.4.1 Εξοπλισμός και μηχανοργάνωση της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Αναπτυξιακής Εταιρίας Α.Ε.).

ΜΕΤΡΟ 1.2: «Ενισχύσεις σε επενδύσεις-στήριξη στην επιχειρηματικότητα».

Κατηγορία Πράξεων 1.2.1. Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγίσης

1.2.1.1 Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής

1.2.1.2 Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής

1.2.1.3 Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης)

1.2.1.4 Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού (θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κλπ)

1.2.1.5 Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού

1.2.1.6 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισμού (παραδοσιακά καφενεία, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών κλπ)

  Κατηγορία Πράξεων 1.2.2 Μικρές Επιχειρήσεις του Αγροτικού και των Λοιπών Τομέων της Οικονομίας

1.2.2.1 Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης κλπ)

1.2.2.2 Επιχειρηματική αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων

1.2.2.3 Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής

1.2.2.4 Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής

1.2.2.6 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση

1.2.2.7 Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια κελάρια, επισκέψιμα οινοποιία)

1.2.2.8 Εκτροφεία θηραμάτων

1.2.2.9 Επιχειρήσεις αξιοποίησης ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός πρωτογενούς παραγωγής

1.2.2.10 Βελτίωση επιχειρήσεων κυρίως προς τη κατεύθυνση προστασίας περιβάλλοντος

Κατηγορία Πράξεων 1.2.3. Επενδύσεις που ενισχύουν της Συλλογική, Τομεακή και Διατομεακή Δράση με τη χρήση Σύγχρονης Τεχνολογίας Τεχνογνωσίας και Νέων Τεχνικών

1.2.3.2 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters)

1.2.3.3 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις ΜΜΕ (π.χ. website)

 ΜΕΤΡΟ 1.3: «Υποστηρικτικές ενέργειες».

Κατηγορία Πράξεων 1.3.1 Αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού – κατάρτιση

1.3.1.1 Αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού –  κατάρτιση.

Κατηγορία Πράξεων 1.3.2 Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης

1.3.2.1 Εμπειρογνωμοσύνες – Μικρές μελέτες

1.3.2.2 Ερευνά αγοράς για τις δυνατότητες διείσδυσης τοπικών προϊόντων στις αγορές Θεσ/νίκης και Ανατολικής Ευρώπης

Κατηγορία Πράξεων 1.3.3 Ενέργειες προώθησης – προβολής

1.3.3.1 Ενέργειες Προώθησης- Προβολής

ΜΕΤΡΟ 1.4: «Προστασία-ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».

Κατηγορία Πράξεων 1.4.1. Προστασία – ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος

1.4.1.1 Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών Natura 2000

1.4.1.2 Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

1.4.1.3 Βελτίωση καταφυγίων

Κατηγορία Πράξεων 1.4.2Δράσεις για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου

1.4.2.1 Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών κλπ.) με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης

1.4.2.2 Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς

1.4.2.3 Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

   Κατηγορία Πράξεων 1.4.3Δράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς.

1.4.3.1 Δράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς

ΑΞΟΝΑΣ 2: «Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών».

ΜΕΤΡΟ 2.1 «Συνεργασίες μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: Διατοπική – Διαπεριφερειακή συνεργασία»

Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 Συνεργασίες σε θέματα αγροτικού τουρισμού (κατηγορία πράξεων)

2.1.1.1 Οργάνωση, διαχείριση και προβολή του ποιοτικού τουρισμού σε αγροτικές περιοχές

Κατηγορία Πράξεων 2.1.2 Συνεργασίες σε θέματα μικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τομέων της οικονομίας (κατηγορία πράξεων)

2.1.2.1 Προώθηση – προβολή τοπικών προϊόντων ποιότητας

2.1.2.2 Δικτύωση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών – «Αρωμα»

ΜΕΤΡΟ 2.2 «Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσοτέρων κρατών : Διακρατική συνεργασία »

Κατηγορία Πράξεων 2.2.2 Συνεργασίες σε θέματα μικρών επιχειρήσεων αγροτικών και λοιπών τομέων της οικονομίας

2.2.2.1 Προώθηση – προβολή ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων

Κατηγορία Πράξεων 2.2.4 Συνεργασίες σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς

2.2.4.1 Αναβίωση – αναπαράσταση της Μάχης των Οχυρών του Ρούπελ

   Γενικοί περιορισμοί – Προϋποθέσεις

Καθορίζονται οι παρακάτω περιορισμοί, όπως αναφέρονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα και Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά:

1. Το συνολικό κόστος του Μέτρου 1.1, μπορεί να ανέλθει μέχρι 15% του συνολικού κόστους των Αξόνων 1 και 2 του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εξοπλισμού και μηχανοργάνωσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 3% του συνολικού κόστους Αξόνων 1 και 2.

2. Το μέγιστο ύψος επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού, ανά επένδυση, ανέρχεται κατά κανόνα, μέχρι 440.000 ΕΥΡΩ. Τυχόν επενδύσεις μεγαλύτερου ύψους εξετάζονται, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

3. Για τις κατηγορίες 1.2.1 «Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης προσέγγισης» και 1.2.2 «Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τομέων της οικονομίας» οι ίδιοι πόροι δεν μπορεί να είναι μικρότεροι του 40% της συνολικής ίδιας συμμετοχής (ίδιοι πόροι και δάνειο)

4. Ο προϋπολογισμός Δημοσίων Έργων μη ανταποδοτικών (μικρών υποδομών που κρίνονται αναγκαίες στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρέμβασης της περιοχής) που μπορούν να ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα ανέρχεται μέχρι 15% του συνολικού κόστους του Προγράμματος.

5. Οι εταίροι της Ο.Τ.Δ. έχουν δυνατότητα ένταξης Έργων στο τοπικό πρόγραμμα σε ποσοστό μέχρι 15% του συνολικού κόστους του τοπικού προγράμματος. Τυχόν υπέρβαση του ποσοστού αυτού μπορεί να εξετασθεί, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

6. Τα άτομα, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Τ.Δ., της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER+ (Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων), της Υπηρεσιακής Δομής της Ο.Τ.Δ., των επιτροπών αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων και εξέτασης σχετικών ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν σε επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος, οι ίδιοι ή μέσω παρένθετων φυσικών ή νομικών προσώπων ως παρένθετα φυσικά ή νομικά πρόσωπα νοούνται τα πρόσωπα που δρουν ιδίω ονόματι, αλλά για λογαριασμό των ατόμων που εμπίπτουν στο σχετικό αποκλεισμό,

στην περίπτωση νομικού προσώπου, θεωρείται ότι δρα ως παρένθετο όταν συμμετέχουν σε αυτό πρόσωπα που εμπίπτουν στο σχετικό περιορισμό με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% ή έχουν την ιδιότητα του Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου ή του Διαχειριστή. Αντίθετα, δεν θεωρείται ότι δρουν ως παρένθετα νομικά πρόσωπα οι φορείς που εκπροσωπούνται από τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο σχετικό περιορισμό και εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, όπως Νομαρχία, ΟΤΑ, Αναπτυξιακές ΟΤΑ, Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι, Επιμελητήρια κ.λ.π.

ο αποκλεισμός των μελών της υπηρεσιακής δομής της Ο.Τ.Δ. ισχύει για όλα τα άτομα που απασχολεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία και όχι μόνο για τα στελέχη που απασχολούνται στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος.

7. Το σύνολο των έργων θα ολοκληρωθεί έως 31/12/2008 ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο.