Προκηρύξεις

            “Έρευνα αγοράς για τις δυνατότητες διείσδυσης τοπικών προϊόντων στις αγορές Θεσσαλονίκης και ανατολικής Ευρώπης” (26/09/2006)

           “Αναλυση του τουριστικού περιβάλλοντος & προσδιορισμός της φέρουσας τουριστικής ικανότητας των περιοχών Κερκίνη – Λαϊλιας”   (11/06/2003)