Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης

Το σχέδιο της Τοπικής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση (Τ.Π.Α.) με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στον αστικό χώρο του νομού Σερρών», εντάχθηκε στα πλαίσια του μέτρου 5.3 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Δήμους Σερρών, Στρυμόνα, Εμμανουήλ Παπά, Λευκώνα, Καπετάν Μητρουσίου και Σκουτάρεως.

Θέμα Συσπείρωσης :

Δυσχέρεια απορρόφησης και παραμονής του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας, λόγω έλλειψης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και εργασιακής εμπειρίας.

Στόχος της Παρέμβασης :

Η υποστήριξη των ανέργων της ζώνης εφαρμογής, η εργασιακή και κοινωνική τους προετοιμασία για την (επαν) ένταξη τους στο τοπικό παραγωγικό σύστημα, η βελτίωση του επαγγελματικού της προφίλ και τελικά η προώθηση τους σε δομές απασχόλησης.

Ομάδες Στόχου :

  • Άνεργοι με έμφαση
  • Νέοι με στοιχειώδη μόρφωση
  • Νέοι με λυκειακή – μεταλυκειακή μόρφωση
  • Εμπειροτέχνες άνεργοι άνω των 45 ετών
  • Γυναίκες
Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων :

1. Δήμος Σερρών
2. Δήμος Εμμανουήλ Παπά
3. Δήμος Στρυμόνα
4. Δήμος Σκουτάρεως
5. Δήμος Καπετάν Μητρούση
6. Δήμος Λευκώνα
7. Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε.
8. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών
9. Εργατικό Κέντρο Σερρών
10. Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Σερρών
11. Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Σερρών
12. Συντεχνία Αργυροχρυσοχόων Ν. Σερρών

Δράσεις του έργου

1. Συμβουλευτική
1.1 Συμβουλευτική – Εξατομικευμένη Παρέμβαση
1.2 Δικτύωση
1.3 Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση

2. Ενίσχυση της Απασχόλησης
2.1 Επιδότηση της Απασχόλησης
2.2 Επιδότηση της Αυτοαπασχόλησης

2.3 Επιδότηση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας Stage

3. Κατάρτιση
3.1 Προετοιμασία για Ίδρυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
3.2 Ανάπτυξη Οριζόντιων Προσόντων – Εξοικείωση στη Χρήση Η/Υ
3.3 Κατάρτιση Στελεχών σε Δομές Κοινωνικής Οικονομίας
3.4 Απόκτηση Εξειδικευμένων Γνώσεων στο Σύγχρονο Marketing
4. Συνοδευτικές Υπηρεσίες
4.1 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
 
Συγκεκριμένα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ήταν τελικός δικαιούχος των δράσεων «Συμβουλευτική – Εξατομικευμένη Παρέμβαση» και «Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση». Στα πλαίσια της δράσης «Συμβουλευτική – Εξατομικευμένη Παρέμβαση» έλαβαν υποστήριξη εξατομικευμένης συμβουλευτικής  συνολικά 141 ωφελούμενοι άνεργοι των Δήμων Σερρών, Σκουτάρεως, Εμμ. Παπά, Λευκώνα, Κ. Μητρούσι και Στρυμόνα, μέσω της οποίας έγινε η διάγνωση των επαγγελματικών τους αδυναμιών προκειμένου 105 απ’ αυτούς να οδηγηθούν σε θέσεις απασχόλησης και 69 από τους ωφελούμενους συμμετείχαν σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης. Όσον αφορά τη δράση «Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση» αφορά ενέργειες για τη δημοσιοποίηση  και ευαισθητοποίηση των φορέων και του πληθυσμού των δήμων της περιοχής για την καλύτερη εφαρμογή όλων των υπολοίπων δράσεων του συγκεκριμένου σχεδίου. 
Αποτελέσματα του έργου “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στον αστικό χώρο του νομού Σερρών” pdf