LIFE Environment

Tο έργο “Διαχείριση των υδατικών πόρων, στη λεκάνη του Στρυμόνα, για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη γεωργία, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων – Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environment Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin”, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τον αριθμό LIFE 03ENV/GR000217.
Το πρόγραμμα είχε σαν βασικούς στόχους την εκτίμηση των επιπτώσεων από την άσκηση της γεωργίας στην κατάσταση των υδατικών πόρων στη λεκάνη, την οικονομική ανάλυση της χρήσης του νερού στη γεωργία και τέλος την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης για την επίτευξη των περιβαλλοντικών κριτηρίων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά στη λεκάνη. Οι συνεργαζόμενοι φορείς, για την υλοποίηση των έργων είναι, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων Ελλάδας (Ε.Κ.Β.Υ.), ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάδειξης Λίμνης Κερκίνης, η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών και η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. A.E.
Οι κύριες δράσεις που προβλέπονταν στα πλαίσια του έργου είναι:
  • Δράση 1: Ανάπτυξη του υδρολογικού ομοιώματος των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
  • Δράση 2: Παρακολούθηση της ετήσιας χωρικής κατανομής των καλλιεργειών, καθώς και ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα
  • Δράση 3: Οικονομική ανάλυση της φυτικής παραγωγής στη λεκάνη του Στρυμόνα
  • Δράση 4: Σχεδιασμός Διαχείρισης των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα
  • Δράση 5: Διαχείριση του έργου
  • Δράση 6: Διάδοση της γνώσης και ευαισθητοποίηση του κοινού

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ανέλαβε την παρακολούθηση της διακύμανσης και της στάθμης των υπογείων υδάτων σε δεκαπενθήμερη βάση, την παρακολούθηση των καλλιεργητικών πρακτικών στη λεκάνη του Στρυμόνα μέσω της παρακολούθησης συγκεκριμένων αγροκτημάτων, την ενημέρωση της ιστοσελίδας με τους σκοπούς, τη μεθοδολογία, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου. Επίσης, συμμετείχε στη διοργάνωση συναντήσεων – εκδηλώσεων με τους εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών καθώς και την ενημέρωση του ΕΚΒΥ με τις οικονομικές εκθέσεις της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Το σύνολο των δράσεων που υλοποίησε η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. αντιστοιχούσε περίπου στο 10,5% του συνόλου του έργου