Δελτίο τύπου – Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Σερρών

Η  Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών, ανακοινώνει πως στα πλαίσια της έκδοσης των Προσκλήσεων  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του  Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014 -2020» για δράσεις που θα αφορούν:

  • Δημόσια έργα και έργα δημόσιου χαρακτήρα
  • Έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα  

πρόκειται να πραγματοποιήσει Ενημερωτική Εκδήλωση στην Αίθουσα εκδηλώσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ» στο 3ο Όροφο του Επιμελητηρίου Σερρών, Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες, στις 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00.

Σέρρες, 23 Απριλίου 2018

 Συνημμένα:

  1. Πρόσκληση
  2. Αφίσα εκδήλωσης