Δελτίο τύπου – Ενημερωτική εκδήλωση στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών

Η  Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών στα πλαίσια ενημέρωσης ενόψει της έκδοσης της πρόσκλησης «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014 -2020» για δράσεις που θα αφορούν Έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα θα πραγματοποιήσει Ενημερωτική Εκδήλωση στην Αίθουσα εκδηλώσεων της επιχείρησης ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕΒΕ, με θέμα: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες μέσω του προγράμματος LEADER στους τομείς της μεταποίησης, των τροφίμων, των βιοτεχνιών κλπ.  στις 9 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Σερρών και σε συνεργασία με το σύλλογο εγκατεστημένων επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ Σερρών.

Σέρρες 4-05-2018

Συνημμένα:

Πρόσκληση εκδήλωσης