Δελτίο τύπου – Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο

Η  Ομάδα Τοπική  Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών, ανακοινώνει πως ενόψει της έκδοσης της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του  Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014 -2020» για τις δράσεις που αφορούν δημόσια έργα και έργα δημόσιου χαρακτήρα  πρόκειται να πραγματοποιήσει  Ενημερωτική Εκδήλωση στην Αίθουσα εκδηλώσεων «ΕΡΜΗΣ» στο 2ο Όροφο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες,  στις 24 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30.
Σέρρες, 22 Ιανουαρίου 2018