Δελτίο τύπου – Ιστορικός Τουρισμός στα Οχυρά Ρούπελ και Λίσσε

Σέρρες, 28 Δεκεμβρίου 2021

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης του Τοπικού Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών με χαρά ανακοινώνει:

Την έγκριση (4983 / 16-12-2021, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020) του τέταρτου  κατά  σειρά Διατοπικού Σχεδίου Δράσης με τίτλο “ Ανάπτυξη του Ιστορικού τουρισμού – “Η μάχη των οχυρών”” που  υλοποιείται από  την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  ως Συντονιστή Εταίρο, σε συνεργασία με  την Αναπτυξιακή Δράμας,  στα πλαίσια του  Υπομέτρου 19.3 – Διατοπική & Διακρατική Συνεργασία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το έργο    Διατοπικής  Συνεργασίας με τίτλο, Ανάπτυξη του Ιστορικού τουρισμού – “Η μάχη των οχυρών”, έχει ως αντικείμενο την διασύνδεση τοπικών και διατοπικών  Φορέων  για την  ανάδειξη των εμβληματικών  οχυρωματικών έργων της   «Γραμμής Μεταξά» και την  ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και των ιστορικών στοιχείων που συνδέονται με αυτά με σκοπό την διασύνδεσή τους  με το τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν των περιοχών αυτών.

Ειδικότερα η  Συνεργασία αυτή  θα δώσει την δυνατότητα  υλοποίησης μία σειράς ενέργειων που στοχεύουν:

  • στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την τουριστική αναβάθμιση  των περιοχών αυτών, με την ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων των οχυρωματικών αυτών έργων που αποτελούν παράλληλα και  πόρους για αυτές τις περιοχές,
  • την αξιοποίηση των οχυρωματικών αυτών έργων ως ζωντανά μνημεία,
  • την διερεύνηση και υλοποίηση καινοτόμων ενεργειών για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης  και την σύνδεση της  με το παρόν.

Πρόκειται για μία συνεργασία μεταξύ δύο Αναπτυξιακών Εταιρειών Σερρών και Δράμας με σκοπό την από κοινού ανάδειξη της «Γραμμής Μεταξά».

Η αναπτυξιακή εταιρεία Σερρών έχοντας επενδύσει στις Διατοπικές και Διακρατικές συνεργασίες με άλλες αναπτυξιακές εταιρείες από την Ελλάδα και την Ευρώπη αναμένει την έγκριση και άλλων σχεδίων Διατοπικών και Διακρατικών Συνεργασιών οι οποίες έχουν υποβληθεί για έγκριση και σχετίζονται με την αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών της περιοχής όπως ο πολιτισμός, η γαστρονομία, το φυσικό περιβάλλον κ.α.

                                             

Για την ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος  της  Ε.Δ.Π.

 

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Σερρών