Δελτίο τύπου – Ολοκλήρωση διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα

Σέρρες, 03 Ιουλίου 2023

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα στα πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος  Νομού Σερρών «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

Από την επεξεργασία των στοιχείων που έκανε η ΟΤΔ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. προκύπτει ότι κατατέθηκαν συνολικά 23 προτάσεις έργων δημόσιου χαρακτήρα από ΟΤΑ, συλλόγους και λοιπούς συλλογικούς φορείς.

Το αιτούμενο ποσό  χρηματοδότησης ανέρχεται σε 6,4 εκ ευρώ ξεπερνώντας κατά πολύ τις διαθέσιμες πιστώσεις της πρόσκλησης (ποσοστό υπερκάλυψης 600%)

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση των φυσικών φακέλων ώστε αμέσως μετά να ξεκινήσει η αξιολόγηση των προτάσεων.

Ο πρόεδρος της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κος Δημήτριος Καριπίδης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος κος Παναγιώτης Σπυρόπουλος και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της εταιρείας ευχαριστούν ιδιαιτέρως τους ΟΤΑ και τους τοπικούς φορείς της ΠΕ Σερρών για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο Πρόγραμμα LEADER και τις διαδικασίες που το διέπουν.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Καριπίδης