Δελτίο τύπου – Υπογραφή συμβάσεων 1ης Προκήρυξης LEADER / CLLD

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 29 Δεκεμβρίου 2020

Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα υπεγράφησαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2020 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, κο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. κο Δημήτριο Καριπίδη, καθώς  και της κας Ελένης Τριανταφύλλου, Δ/ντριας της Αναπτυξιακής Εταιρείας οι  πρώτες πέντε (5) Συμβάσεις Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα συνολικής επιχορήγησης  806.931,79€ και προϋπολογισμού 1.515,314,89€ .

Σημειώνεται πως συνολικά θα επιχορηγηθούν εξήντα επτά (67) έργα  ιδιωτικού χαρακτήρα,  συνολικού προϋπολογισμού περίπου  20.000.000€ και δημόσιας δαπάνης 10.000.000€, γεγονός που κατατάσσει το πρόγραμμα της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. στην τέταρτη θέση πανελλαδικά.

Στόχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών εντός του επόμενου τριμήνου να συμβασιοποιηθεί το σύνολο των έργων .

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π.L

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών