Δελτίο τύπου – Υπογραφή συμβάσεων 27.1.2021

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 27/1/2021

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, υπεγράφησαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. κ. Δημητρίου Καριπίδη καθώς  και της κας Ελένης  Τριανταφύλλου, Δ/ντριας της Αναπτυξιακής Εταιρείας, ακόμα δεκαέξι (16) Συμβάσεις Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Το σύνολο της επιχορήγησης (δημόσια δαπάνη) των 16 αυτών συμβάσεων ανέρχεται σε 2.529.447,45 € με συνολικό προϋπολογισμών αυτών τα 4.785.072,47 €.

Έως τώρα έχουν υπογραφεί συνολικά 35 συμβάσεις Ιδιωτικών έργων συνολικής επιχορήγησης 5.204.552,76€ και συνολικού προϋπολογισμού 9.749.255,07 €

Επισημαίνεται πως συνολικά θα επιχορηγηθούν εξήντα επτά (67) έργα  ιδιωτικού χαρακτήρα, δημόσιας δαπάνης 10.000.000€ και συνολικού προϋπολογισμού περίπου  20.000.000€.

Εντός του επόμενου διμήνου αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το σύνολο των έργων .

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π.L

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών