Δελτίο τύπου – Υπογραφή συμβάσεων

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 8/1/2021

Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα υπεγράφησαν ακόμα δεκατέσσερις (14)  Συμβάσεις  Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του  Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος  και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, κο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. κου Δημήτρη Καριπίδη, καθώς  και της κα Τριανταφύλλου Ελένης, Δ/ντριας της Αναπτυξιακής Εταιρείας.

Το σύνολο της επιχορήγησης των 14 αυτών συμβάσεων ανέρχεται σε 1.868.173,51 € με συνολικό προϋπολογισμών έργων τα 3.448.867,71 €.

Έως τώρα έχουν υπογραφεί συνολικά 19 συμβάσεις Ιδιωτικών έργων συνολικής επιχορήγησης  2.675.105,30 € και προϋπολογισμού 4.964.182,60 €.

Σημειώνεται πως συνολικά θα επιχορηγηθούν εξήντα επτά (67) έργα  ιδιωτικού χαρακτήρα,  συνολικού προϋπολογισμού περίπου  20.000.000€ και δημόσιας δαπάνης 10.000.000€.

Εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το σύνολο των έργων .

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π.L

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών