Δημιουργία υποδομής χώρου αιωροπτεριστών

Μέτρο 3 : Αγροτουρισμός

Υποδράση 03-02-05 : Νέες μορφές τουρισμού
Προϋπολογισμός : 9,89 εκ. δρχ. | Ποσοστό Επιδότησης : 60%
Ονοματεπώνυμο Επενδυτή : Αερολέσχη Σερρών | Διεύθυνση :  Αγρόκτημα Ν. Σουλίου | Τηλέφωνο επικοινωνίας : 0945-543322

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: – | Ηλεκτρονικός Τόπος : – | Τοποθεσία στο χάρτη του Νόμου

Στο Αγρόκτημα του Ν. Σουλίου, και σε μικρή απόσταση από την πόλη των Σερρών δημιουργήθηκε από την αερολέσχη Σερρών ένας όμορφος χώρος για την υποστήριξη των μελών της Λέσχης.

Το οίκημα αποτελείται από μια αίθουσα συγκέντρωσης, όπου γίνονται οι συναντήσεις των μελών και από χώρο αποθήκευσης των αετών και των παρελκομένων τους.

Στον περιβάλλοντα χώρο, τοποθετήθηκε ένα τζτ της πολεμικής αεροπορίας που παραχωρήθηκε στη λέσχη αφού συντηρήθηκε κατάλληλα, και αποτελεί σημαντικό έκθεμα για τους λάτρεις του είδους.