Διαβούλευση στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου “Πάρκο Φιλίππων”

Σέρρες, 07 Νοεμβρίου 2022

Στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες συμβουλευτικής, πληροφορικής και δημοσιότητας για την προώθηση του Τουριστικού Προορισμού “Πάρκο Φιλίππων“» με τίτλο «Πάρκο Φιλίππων» διοργανώνεται διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Πολιτισμού, Τουρισμού και Αγροτικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται ή έχουν σημείο αναφοράς τους δήμους Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης. Σκοπός της διαβούλευσης είναι ο στρατηγικός σχεδιασμό και η υλοποίηση του έργου «Πάρκο Φιλίππων» από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες και κοινωνίες με στόχο την ενοποίηση, ερμηνεία, ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων και απόδοση κοινής ταυτότητας τόπου με τίτλο «Πάρκο Φιλίππων».
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Σερρών θα συναντηθεί με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα αυτών που σχετίζονται με τον τουρισμό και τον πολιτισμό καθώς και με επαγγελματικούς φορείς την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 στις 10:00 π.μ στο κτήριο της αντιπεριφέρειας Σερρών, Κ. Καραμανλή 36, Σέρρες.

Την ίδια ημέρα, Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00, στο χώρο εξυπηρέτησης ταξιδιωτών «Εννέα οδοί» στην εθνική οδό ΑμφίποληςΔράμας θα υλοποιηθεί ανοιχτή διαβούλευση με τους φορείς των περιοχών δήμου Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης, οι οποίοι σχετίζονται με τα αντικείμενα του Πολιτισμού, Τουρισμού, Αγροτικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος καθώς και με κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να συμβάλλει σε αυτή τη διαβούλευση.

Το υποέργο “Πάρκο Φιλίππων” αποτελεί μέρος του εγκεκριμένου έργου του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 2020 (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων), Υπομέτρο 19.3 [Στήριξη για την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική) (CLLD/LEADER 20142020)]