Διασφάλιση ποιότητας

Η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία της ποιότητας των υπηρεσιών της, για την τελική ικανοποίηση των πελατών της, είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 (αρ. πιστ. 200115/5201), με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, οι οποίες εκπληρώνουν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των «πελατών» της, ενώ έχει πιστοποιηθεί και κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (αρ. πιστ. 200115/5201) «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα − απαιτήσεις», στα πεδία εφαρμογής «Προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση, διαχείριση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση έργων», με την οποία της δίνεται η επάρκεια για την υλοποίηση παρόμοιων έργων .