Πολιτιστική διασύνδεση

Στα πλαίσια του έργου «Πολιτιστική διασύνδεση Λαογραφικού μουσείου Σαρακατσάνων με το Ιστορικό μουσείο του Μπλαγκόεβγραντ», το οποίο εντάχθηκε στο Μέτρο 3.3 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006, με τελικό δικαιούχο το Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσανών, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ανέλαβε την παροχή διαχειριστικών και τεχνικών υπηρεσιών οι οποίες απαιτούνταν για την υλοποίηση επιμέρους διακριτών τμημάτων του έργου.

Στόχος του υποέργου που ανέλαβε η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ήταν η επαρκής και άρτια παροχή τεχνικής βοήθειας κατά τη σύνταξη ορισμένων προδιαγραφών και εφαρμογή διαδικασιών που απαιτούνταν για την υλοποίηση ενεργειών των λοιπών υποέργων της πράξης.