Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιολογικού εδαφοβελτιωτικού με καλλιέργεια γαιοσκώληκων

Μέτρο 5 : Αξιοποίηση επιτόπου και εμπορία της γεωργικής παραγωγής & δασοκομικής παραγωγής και της τοπικής αλιείας παρεχόμενες σε μικρή κλίμακα

Δράση 05-19 : Υποδομή στήριξης παραγωγής (εδαφολογικά, φυτολογικά εργαστήρια)
Προϋπολογισμός : 46,50 εκ. δρχ. | Ποσοστό Επιδότησης : 60%
Ονοματεπώνυμο Επενδυτή : ΕΛΒΙΛ ΟΕ Κ. Νάστος – Ε. Τζιτζιγιάννης | Διεύθυνση : 4ο χιλ. Ανθής-Φλάμπουρου   | Τηλέφωνο επικοινωνίας :0321-63942

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: – | Ηλεκτρονικός Τόπος : – | Τοποθεσία στο χάρτη του Νόμου

Σε μικρή απόσταση από την Ανθή Νιγρίτας, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί η μονάδα παραγωγής βιολογικού εδαφοβελτιωτικού με καλλιέργεια γαιοσκωλήκων “ΕΛΒΙΛ Ο.Ε.”. Η μονάδα παρά το ότι δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεών της παράγει και συσκευάζει σε συσκευασίες των 20 λίτρων το αντίστοιχο βιολογικό εδαφοβελτιωτικό το οποίο χρησιμεύει για την οργανική λίπανση του χώματος.

Η μονάδα ήδη διαθέτει το σύνολο της παραγωγής της στην εταιρεία που έχει αναλάβει τις φυτοτεχνικές εργασίες στο νέο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” των Αθηνών.