Επίσκεψη ανταλλαγής καλών πρακτικών στα πλαίσια του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας «LOCAL TOUR»

Σέρρες, 10 Μαΐου 2024

Αρ. Πρωτ.: 0924

   

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο    

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.) στα πλαίσια του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «LOCAL TOUR» το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία (με Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0030380479), καλεί ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες στον τουρισμό, παραγωγούς τοπικών προϊόντων, τυποποιητές, οικοτέχνες, να συμμετέχουν υποβάλλοντας αίτηση στην Επίσκεψη Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών που θα πραγματοποιηθεί στη Χίο κατά το διήμερο 30-31 Μαΐου 2024 με θέμα: «ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ, ΑΡΩΜΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ & ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ».

Πρόκειται για μια δράση δικτύωσης του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας «LOCAL TOUR», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το σχήμα συνεργασίας Local Tour αφορά στη διακρατική συνεργασία μεταξύ 22 Ομάδων Τοπικής Δράσης από δύο χώρες (Ελλάδα και Κύπρο) με βασική επιδίωξη τη διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα των περιοχών παρέμβασης με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, προωθώντας παράλληλα δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής στις εμπλεκόμενες περιοχές. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη του «τίμιου» και ποιοτικού προϊόντος, με το οποίο θα συνδέεται η κάθε περιοχή, ως τουριστικός και γαστρονομικός προορισμός.

Στόχος της δράσης είναι οι συμμετέχοντες από τις 22 περιοχές να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και να παρουσιάσουν τις πρακτικές που ακολουθούν και να ενημερωθούν για πρακτικές που εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλες περιοχές και αφορούν στη σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικών παραγόμενων προϊόντων (γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών κτλ.) με την τοπική βιοτεχνία, κυρίως πρώτης μεταποίησης, τον τοπικό πολιτισμό, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις τουριστικές δραστηριότητες και τον τοπικό σχεδιασμό, με σκοπό τη δημιουργία μίας συνεχώς ανατροφοδοτούμενης αναπτυξιακής διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλλουν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ) έως τις 17/05/2024.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της επίσκεψης, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση με τους συμμετέχοντες, στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος) όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά, τόσο πρόγραμμα δράσεων όσο και οι τεχνικές λεπτομέρειες της διήμερης επίσκεψης. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της συνάντησης θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδια υπάλληλος κ. Ελένη Τριανταφύλλου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ

Παναγιώτης Σπυρόπουλος