Επικαιροποιημένο Μητρώο Μελετητών

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την επικαιροποίηση του Μητρώου Μελετητών της εταιρείας καθώς και της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012, σας ανακοινώνει ότι καταρτίστηκε το επικαιροποιημένο Μητρώο Μελετητων το οποίο μπορείτε να λάβεται από τον ακόλουθο σύνδεσμο ή και από τα γραφεία της εταιρείας.