Γραμματεία – Γραφείο Μελετών

Τρεβλόπουλος Σαράντης

Γραφείο Μελετών – Κοινωνιολόγος

trevlopoulos@aneser.gr

Ο Τρεβλόπουλος Σαράντης του Αθανασίου γεννήθηκε στις Σέρρες το 1970. Αποφοίτησε το 1992 από το τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 1996 μέχρι και σήμερα εργάζεται ως επαγγελματίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης για ανέργους και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει δραστηριότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων με έμφαση στην απασχόλησης και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Από τον Νοέμβριο του 2006 συνεργάζεται με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών στην υλοποίηση προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και σε άλλα αναπτυξιακά προγράμματα και δράσεις.

Χαϊδάρη Νικολέτα

Δημόσιες Σχέσεις

xaidari@aneser.gr

Η Χαϊδάρη Νικολέττα του Αριστοτέλη, γεννήθηκε το 1969 στην Γερμανία και είναι έγγαμη με δύο παιδιά. Είναι απόφοιτος του 4 ου Γενικού Λυκείου Σερρών, διαθέτει γνώσεις Αγγλικής, Γερμανικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ . Έχει απασχοληθεί ως υπάλληλος στον τομέα των πωλήσεων . Ως στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών είναι μέλος της Δομής Στήριξης Αγροτικού Χώρου παρέχοντας γραμματειακή υποστήριξη της αντένας δομής, διενέργεια πρώτου διοικητικού ελέγχου ως προς την πληρότητα των φακέλων υποψηφιότητας που αφορούν στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου περιοχών Δυτικού Παγγαίου και Κερκίνης και διαβίβασής τους προς την κεντρική δομή, συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.

Ουζουνούδης Πασχάλης

LIFE
Γεωπόνος

ouzounoudis@aneser.gr

Ο Ουζουνούδης Πασχάλης του Νικολάου γεννήθηκε το 1970 στις Σέρρες και είναι άγαμος. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και διαθέτει γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Έχει απασχοληθεί ως τομεάρχης δακοκτονίας κατά δύο συναπτά έτη, καθώς και ως εποχιακός γεωπόνος στο πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε. Ως συνεργάτης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. είναι μέλος του Τμήματος Μελετών, το οποίο ασχολείται με την εκπόνηση και σύνταξη μελετών. Ενώ κατά τα δύο τελευταία έτη στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων ), ασχολείται με την παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων του υδατικού ισοζυγίου στη λεκάνη του Στρυμόνα καθώς και με την καταγραφή των καλλιεργητικών δραστηριοτήτων στην συγκεκριμένη περιοχή.