Διευθυντής

Καλογερούδης Ιωάννης

Διευθυντής – Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

kalogeroudis@aneser.gr

Ο Καλογερούδης Ιωάννης του Σάββα γεννήθηκε το 1964 στη Θεσσαλονίκη και είναι έγγαμος με δύο παιδιά. Είναι απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός της πολυτεχνικής σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ). Διαθέτει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και είναι χειριστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, γραμματέας επί τριετία της Νομαρχιακής Επιτροπής του Τ.Ε.Ε στο Νομό Σερρών, μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ν. Σερρών και εκπρόσωπος του Τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος σε Νομαρχιακές και Περιφερειακές επιτροπές. Ήταν μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου Ν. Σερρών επί τριετία (1996-1998) και διετέλεσε τεχνικός σύμβουλος της Τ.Ε.Δ.Κ, μέλος της τριμελούς επιτροπής για την Σύνταξη των οργανισμών των νέων δήμων (Πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας). Ως συνεργάτης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών ασκεί την διεύθυνση από το 1998 και είναι μέλος της ομάδας τοπικής δράσης για το Ν. Σερρών κατά τη διάρκεια εφαρμογής της Κ.Π Leader II στο Ν. Σερρών, υπεύθυνος της Αντέννας της Δομής Στήριξης και υπεύθυνος έργου για αρκετά ακόμη προγράμματα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών.