Κέντρο προστασίας φυσικού περιβάλλοντος – Μουσείο φυσικής ιστορίας

Μέτρο 3 : Αγροτουρισμός
Δράση 03-13 : Λοιπά Μουσεία (Ανταποδοτικά)

Ποσοστό Επιδότησης : 60%
Ονοματεπώνυμο Επενδυτή
 : Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος | Διεύθυνση : 2ο χιλ. Σερρών-Ελαιώνα | Τηλέφωνο επικοινωνίας : 0321-63785
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: – | Ηλεκτρονικός Τόπος : – | Τοποθεσία στο χάρτη του Νόμου

Το Κέντρο προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, ένα Νομικό πρόσωπο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του κυνηγετικού συλλόγου Σερρών, ο οποίος διέθεσε και τον ανάλογο χώρο, κατασκεύασε και εξόπλισε ένα σύγχρονο, υψηλών προδιαγραφών μουσειακό χώρο, στον οποίο αναμένεται να εκτεθεί σύντομα μέρος της συλλογής Γιαταγάνα, που αφορά ένα σημαντικό αριθμό ταριχευμένων ζώων πτηνών και ερπετών.

Το μουσείο φυσικής ιστορίας, το οποίο θα είναι ένας σημαντικός πόλος έλξης τουριστών, αναμένεται να λειτουργήσει και με παράλληλη εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να προωθηθούν οι καταστατικοί σκοποί του κέντρου που σχετίζονται με τη φυσιολατρία και την προστασία του περιβάλλοντος.