Κατάρτιση και συμβουλευτική εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Π.Ε. Σερρών

Σέρρες, 10 Απριλίου 2023

Η ΑΝΕΣΕΡ ως δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και συμβουλευτική απασχολούμενων στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών».

ΚΑΛΕΙ

τους μισθωτούς εργαζομένους ανεξαρτήτως κλάδου της οικονομίας, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του νομού Σερρών με εξαίρεση τους μόνιμους κατοίκους της πόλης των Σερρών.

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 80 ώρες και εκπαιδευτικό επίδομα 400,00 ευρώ.

Θα συνοδεύονται από 5 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού.

Υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ekt.aneser.gr/
έως και 19/05/2023

 

Αρχεία για αιτούντες

  1. Πρόσκληση ωφελουμένων
  2. Οδηγίες αίτησης