Μαζί σχεδιάζουμε

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών στα πλαίσια του σχεδιασμού και διαμόρφωσης της Στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος LEADER στο Ν. Σερρών για την περίοδο 2014 – 2020 με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, διενεργεί ένα ευρύ σχέδιο δημοσιότητα – ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Στα πλαίσια αυτού σας καλούμε να μας δηλώσετε τις ιδέες και το επενδυτικό σας ενδιαφέρον τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό αυτό.
Εδώ θα βρείτε συνημμένη τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε και να μας την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση leader@aneser.gr.
Επιπλέον, το προσωπικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση στα τηλέφωνα 2321 0 64402 & 2321 0 64403.