Μονάδα επεξεργασίας γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων

Μέτρο 5 : Αξιοποίηση επιτόπου και εμπορία της γεωργικής παραγωγής & δασοκομικής παραγωγής και της τοπικής αλιείας παρεχόμενες σε μικρή κλίμακα

Υποδράση 05-01-02 : Γάλα ή Γαλακτοκομικά
Προϋπολογισμός : 80,00 εκ. δρχ. | Ποσοστό Επιδότησης : 60%
Ονοματεπώνυμο Επενδυτή : Εκτροφεία Θηραμάτων Α.Ε. | Διεύθυνση :  10ο χιλ. Σερρών-Δράμας   | Τηλέφωνο επικοινωνίας :0321-22759

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: – | Ηλεκτρονικός Τόπος : – | Τοποθεσία στο χάρτη του Νόμου

Στη Νιγρίτα, δημιουργήθηκε μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II, ένα υπερσύγχρονο τυροκομείο, το οποίο μέσα σε συνθήκες υψηλών υγιεινολογικών προδιαγραφών παράγει με παραδοσιακές τεχνικές τυροκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Η μονάδα ήδη καλύπτει πλήρως την παραγωγική της δυναμικότητα και στοχεύει σε άμεση επέκταση τόσο των δραστηριοτήτων όσο και των εγκαταστάσεών της.