Νέος Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα της 2ης Προκήρυξης LEADER / CLLD

Σέρρες, 23 Απριλίου 2024

Μετά την κατανομή επιπλέον πόρων υπερδέσμευσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς την Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER Ν. Σερρών προέβη στην τροποποίηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα της 2ης Προκήρυξης καθώς κατέστη δυνατή η ένταξη επιπλέον θετικά αξιολογημένων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα με την απόφασή της αυτή (Απόφαση 27/2024) εντάσσονται συνολικά 26 επενδυτικά σχέδια (16 επιπλέον των αρχικών). Το συνολικό κόστος των επενδύσεων αυτών υπολογίζεται σε 5.454.653,27 € και η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη σε 3.305.910,07 €

Μετά την πολύ θετική αυτή εξέλιξη η εταιρεία θα ήθελε  να ευχαριστήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει προς την Ομάδα Τοπικής Δράσης και να συστήσει στους δικαιούχους του προγράμματος την προσοχή για άμεση ανταπόκριση στην υλοποίηση των έργων τους. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η έκδοση της Απόφασης Ένταξης των πράξεων προκειμένου να ξεκινήσει  η χρηματοδότηση των έργων.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος

LEADER CLLD

 

 

Συνημμένα:

Νέος πίνακας κατάταξης (μετά την πρόσθετη υπερδέσμευση δημόσιας δαπάνης)